Katai Katai 1 : Narayan Sanyal ( নারায়ণ সান্যাল : কাঁটায় কাঁটায় ১ )

কাঁটায় কাঁটায় ১ – নারায়ণ সান্যাল