Na Manusher Pnachali : Narayan Sanyal ( নারায়ণ সান্যাল : না-মানুষের পাঁচালী )

না-মানুষের পাঁচালী – নারায়ণ সান্যাল