Ghoshaler Trikatha : Pramatha Chowdhury ( প্রমথ চৌধুরী : ঘোষালের ত্রিকথা )