Ek Meye Byomkesher Kahani : Shibram Chakraborty ( শিবরাম চক্রবর্তী : এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী )